Úterý, 01. 12. 2020
DomůO násUživatelská sekce
Propagace zdarma
Inzerce
Inzerce zdarma
Vkládání nových článků uživateli i nové registrace byly dočasně pozastaveny.
Finance a podnikání | Úřady a instituce

Na tuzemské úřady přes internetJedním z projevů vstřícnějšího přístupu státní správy k občanům - a k internetu - je existence portálu státní správy Portal.Gov.cz. Najdete tu pohromadě jak české zákony, tak třeba informace o řešení nejrůznějších životních situací. A nechybí ani sekce Adresář obsahující kontakty a spojení na orgány státní správy, samosprávy a na další subjekty veřejné správy.

Portal.Gov.cz: Informační portál státní správy České republiky.
Součástí portálu je i aplikace Podání, která slouží pro registraci uživatelů, kteří chtějí využívat elektronické služby poskytované veřejnou správou v České republice. Po dokončení registrace mohou zasílat a přijímat formuláře z úřadů veřejné správy s využitím identifikátoru uživatele nebo s využitím digitálního certifikátu. Komunikace s příslušnou organizací veřejné správy může dále probíhat prostřednictvím webových formulářů, které mohou být umístěny na příslušných webových stránkách úřadu veřejné správy nebo prostřednictvím aplikací jiných dodavatelů (např. účetní a mzdové programy).

Příklady použití
Byla-li výše řeč o návodech, jak řešit konkrétní životní situace, zmiňme zde několik příkladů. Životní situací může být například potřeba získat Příspěvek na péči. Ten podle portálu „náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí zejména takové denní úkony, které se týkají zajištění či příjímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit... Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc 2 000 Kč až 11 000 Kč, a to podle věku a stupně závislosti příjemce příspěvku na pomoci jiné osoby.“

Další situací může být třeba Přestavba silničního vozidla. K té vám portál poradí mimo jiné: „Největší povolenou hmotnost silničního vozidla lze snížit jen v případě přestavby vozidla na speciální vozidlo jednoúčelového využití za podmínky, že nedojde ke změně kategorie vozidla. Přestavbou vozidla nesmí být změněna kategorie vozidla, jestliže se na nově vzniklou kategorii vztahují přísnější technické požadavky pro brzdy vozidla, vnější hluk vozidla, emise škodlivin ve výfukových plynech vozidla nebo prvky aktivní a pasivní bezpečnosti. Přestavbu vozidla výměnou karoserie lze povolit jen v rámci jedné typové řady vozidla...“

Běžnou situací je i řešení problému nazvaného Nemocenské - zaměstnanec. Tady portál říká: „Nemocenské vám náleží, jestliže: pracovní neschopnost (karanténa) vznikla v době pojištění (tj. trvání zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění), nebo po skončení pojištění, v době, kdy pobíráte ze skončeného zaměstnání dávky nemocenského pojištění (tj. nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, podporu při ošetřování člena rodiny), nebo v tzv. ochranné lhůtě (ochranná lhůta činí 7 dnů od skončení pojištění; pokud jste byli naposledy zaměstnáni po kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů vaše poslední pojištění trvalo; ze zaměstnání poživatele starobního důchodu ochranná lhůta neplyne), nenáleží vám za období pracovní neschopnosti započitatelný příjem ze zaměstnání, ze kterého je nemocenské poskytováno, s výjimkou těch příjmů, které náleží i v době pracovní neschopnosti, nárok na dávku byl předepsaným způsobem uplatněn.

Co byste ještě měli vědět
Portál veřejné správy se stále rozrůstá, nedávno například přibyl Slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě, který by (dle portálu) měl sloužit jako užitečný nástroj pro odborné publikum i pro širokou veřejnost při zdokonalování znalosti nejčastěji používaných pojmů z oblastí veřejné správy. Jde tedy o web, který se vyvíjí - a lze jen doufat, že tomu tak bude i nadále.
(10. 11. 2008 | redakce)


Zaujal vás tento článek? Upozorněte na něj ostatní...


Komentáře
Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
Horké články
Aktuální citát

Citát

Inzerce
Anketa
Inzerce
Nejčtenější články

 

©2008-2020 OkoWebu.cz
Provozovatel: Bispiral, s.r.o. | Ochrana soukromí